Camilla Thuné KBT & Flygpsykologi - kombinerar psykologisk kunskap med mångårig flygerfarenhet

Om företaget

Camilla Thuné KBT & Flygpsykologi drivs av Camilla Thuné, som är legitimerad psykolog och som tidigare har varit flygkapten på SAS. Camilla har erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling vid ångest- och depressionsrelaterad problematik (tvångssyndrom, PTSD, olika slags fobier, utmattningsrelaterad ohälsa mm). Vidare har hon även arbetat med neuropsykiatriska utredningar, organisationsutveckling, handledning av personal, utbildningar, urvalsprövningar av piloter, konsultarbete inom säkerhetsrelaterad verksamhet mm.

Camilla är sedan 2010 ordförande i Svensk Flygpsykologisk förening och har även ägnat större delen av sitt liv åt föreningsbaserad idrott, såsom simning, löpning, golf mm - både som utövare, styrelseledamot, utbildare och ideell ledare.

Tjänster

Camilla Thuné KBT & Flygpsykologi erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT, läs mer om behandlingsformen här). Utgångspunkten för ett bra behandlingsresultat är en noggrant genomförd beteendeanalys och ett lyhört samarbete mellan psykolog och klient.

Läs även mer här gällande behandlingspaket mot flygfobi ("flygrädsla").

Företaget erbjuder även beteendeanalytisk organisationsutveckling, främst inriktad på säkerhetsrelaterat arbete och framtagning av rutiner för strukturerat samarbete. Camilla Thuné KBT & Flygpsykologi utför också lämplighetsprövningar av pilotkandidater med hjälp av verktyg av god psykometrisk kvalitet.

Kontakt och lokaler

Verksamheten bedrivs främst i de vackra lokalerna hos Psykologmottagning Sibirien på Roslagsgatan 56 i Stockholm. Du kontaktar företaget via detta kontaktformulär.

Välkomna!